EN SAMMANHÅLLEN ARBETSLIVSFÖRSÄKRING

Den här presentationen gjorde jag vid ett seminarium, som Almega anordnade den 13 juni 2012. Här sammanfattar jag hur jag genom åren arbetat för att åstadkomma en sammanhållen arbetslivsförsäkring, där sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring kombineras med en försäkring för kompetensutveckling och livslångt lärande. Den första skriften skrev jag 1982 för Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund. Den andra … Fortsätt läsa EN SAMMANHÅLLEN ARBETSLIVSFÖRSÄKRING

Share

VÄGAR FRÅN SJUKFÖRSÄKRING TILL ARBETE

Detta är inledningsbilden från en presentation, som jag gjorde på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv den 27 oktober 2010. Presentationen utgör en sammanfattning av den kritik jag i olika sammanhang riktat mot olika regeringars oförmåga att hantera arbetslöshet, sjukfrånvaro och förtidspensionering. [wpdm_file id=13]

Share

AGENDA FÖR SVERIGE

Sverige lider fortfarande av 1970-talets strukturkris och den stora 1990-tals­krisen. Ännu kvarstår problemen med att en femtedel av den arbetsföra befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Trots en växande export har Sveriges världsmarknadsandelar av exporten fallit snabbare än i de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer. Om den svenska exporten av varor och tjänster hade följt … Fortsätt läsa AGENDA FÖR SVERIGE

Share

ALLA BEHÖVS

Den 16 maj 2005 deltog jag i LOs arbetsutskott för att försvara en skrift som jag skrivit på LO. Skriften, som hette Alla behövs, handlade om sambandet mellan arbetslöshet och höga ohälsotal. Ju högre arbetslöshet på en ort, desto högre antal långtidssjukskrivna och förtidspensionerade kunde man finna på orten. Medan man i Danderyd hade 8,7 … Fortsätt läsa ALLA BEHÖVS