TILLVÄXTENS REGIONALA LOGIK

Den 12 maj talade jag och Mats Svegfors på Vitterhetsakademin under rubriken "Regionfrågan under 00-talen och i framtiden". Vi är båda övertygade om att vi i Sverige behöver utveckla 6-8 starka regioner som kan axla statens tillkortakommanden när det gäller arbetsmarknadspolitik, kunskapsförsörjning, regional bostadsförsörjning och en rad andra frågor som idag bedrivs i statliga stuprör utan … Fortsätt läsa TILLVÄXTENS REGIONALA LOGIK

Share

KRAFTTAGEN MOT BRISTEN PÅ BOSTÄDER RÄCKER INTE

Bostadsbyggandet 2016 är det högsta sedan 1991. Det kommer inte att räcka. Om byggandet under kommande år kommer att vara lika högt skulle det dröja 15 år innan bostadsbristen försvinner. Men det förutsätter att befolkningsökningen (barnafödande och invandring) stannar upp helt från och med idag. Om detta skriver jag i en artikel publicerad av Dagens … Fortsätt läsa KRAFTTAGEN MOT BRISTEN PÅ BOSTÄDER RÄCKER INTE

Share

DÄRFÖR BEHÖVS STORREGIONER

Regionutredningens indelningskommitté har till regeringen överlämnat ett förslag till ny regionindelning för Sverige. Sex storregioner ska ersätta nuvarande länsindelning. Bra tycker jag. Detta är något jag propagerat och debatterat för under många år, alltsedan Ansvarskommittén utredde frågan sist. Med all sannolikhet kommer också nuvarande förslag att debatteras. Det troliga är, precis som på Ansvarskommitténs tid, att … Fortsätt läsa DÄRFÖR BEHÖVS STORREGIONER

Share

KONKURRENSKRAFT OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Den 24 april 2015 blev jag som ”integer ekonom” inbjuden till moderaternas arbetsgrupp för ekonomi och arbetsmarknad att tala över ämnet ”Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt”. Jag tackade ja eftersom moderaterna sagt att de håller på att ompröva sin politik. I min presentation tog jag upp en rad områden, där Sveriges konkurrenskraft håller på att försämras … Fortsätt läsa KONKURRENSKRAFT OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Share

SVERIGES LÅGA ELPRISER ETT MINNE BLOTT

Sverige, som tidigare hade Europas billigaste el, till gagn för såväl industri som hushåll har idag ett elpris som ligger nära det europeiska genomsnittet. Tyskland och andra länder på den europeiska kontinenten har samtidigt närmat sig genomsnittet från andra hållet. Tyskland och Sverige har blivit likvärdiga alternativ när det gäller lokalisering av elintensiv industri. Det … Fortsätt läsa SVERIGES LÅGA ELPRISER ETT MINNE BLOTT

Share

REGERINGENS SATSNING OTILLRÄCKLIG

Regeringen har idag aviserat att staten, Stockholms läns landsting och fyra kommuner (Stockholm, Solna, Nacka och Järfälla) enats om att bygga ut tunnelbanan och öka bostadsbyggandet (DN 11 nov 2013). Det är viktigt att tunnelbanan byggs ut, eftersom detta är en förutsättning för att bostadsbyggandet ska komma igång. Behovet av nya linjer för tunnelbana, pendeltåg … Fortsätt läsa REGERINGENS SATSNING OTILLRÄCKLIG

Share