PARTERNA OCH OMSTÄLLNINGSAVTALEN

Den här skriften skrev jag på uppdrag av Trygghetsstiftelsen den 29 november 2017 i samband med ett seminarium anordnat av stiftelsen. Skriften går tillbaka till det oroliga 1930-talet som slutade med att SAF och LO enades kring ett huvudavtal. Jag beskriver här den unika roll som Saltsjöbadsandan har haft alltsedan dess, trots att vi idag … Fortsätt läsa PARTERNA OCH OMSTÄLLNINGSAVTALEN

Share

KOMPETENSUTVECKLING – EN NÖDVÄNDIGHET I DEN SNABBA STRUKTUROMVANDLINGEN

]Utbildning är en central faktor i sysselsättningspolitiken. Att ha låg grundutbildning innebär en stor risk för utanförskap. Särskilt utsatta är de som arbetar i branscher där produktiviteten är låg och där risken är stor att jobbet flyttar utomlands eller där rationaliseringar sätts in för att möta den globala konkurrensen. Vidareutbildning kan vara ett sätt att … Fortsätt läsa KOMPETENSUTVECKLING – EN NÖDVÄNDIGHET I DEN SNABBA STRUKTUROMVANDLINGEN

Share

EN SAMMANHÅLLEN ARBETSLIVSFÖRSÄKRING

Den här presentationen gjorde jag vid ett seminarium, som Almega anordnade den 13 juni 2012. Här sammanfattar jag hur jag genom åren arbetat för att åstadkomma en sammanhållen arbetslivsförsäkring, där sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring kombineras med en försäkring för kompetensutveckling och livslångt lärande. Den första skriften skrev jag 1982 för Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund. Den andra … Fortsätt läsa EN SAMMANHÅLLEN ARBETSLIVSFÖRSÄKRING

Share

KOMPETENSFÖRSÄKRING ÄR EN BRA MODELL

Intervjubok av Anna Danielsson och Bengt Rolfer, Unionen 2012 Jag har länge deltagit i debatten om kompetensutveckling i arbetslivet. I min bok Agenda för Sverige (Ekerlids 2010) förde jag fram idén om en obligatorisk kompetensförsäkring, som skulle omfatta alla och finansieras solidariskt. Men trots att behovet av kompetensutveckling ökat, de enklaste jobben försvunnit och konkurrensen … Fortsätt läsa KOMPETENSFÖRSÄKRING ÄR EN BRA MODELL

Share