Vilket hemskt tal Jimmy Åkesson höll i Almedalen 2017.

Hemskt, därför att det populistiskt byggdes upp kring de svagheter i välfärden som byggts upp under en lång tid av politiska partiers oförmåga att möta de utmaningar som globalisering, åldrande befolkning och oro i världen fört med sig. Svagheter som Åkesson vill lösa med ännu mindre resurser till välfärd, utbildning, bostäder och infrastruktur.

Hemskt därför att det anspelade på ett folkhem som sakta byggdes upp genom att addera år av en ekonomisk tillväxt och en någorlunda rättvis fördelning. I Åkessons folkhem finns bara ljuva löften till dem som uppfattar sig som ”tillbakasatta” utan redovisning av hur ekonomisk tillväxt och rättvis fördelning ska finansiera välfärdens reformer.

Hemskt därför att det ställde grupper mot varandra. Arbetande ställs mot arbetslösa, ”hederliga medborgare” ställs mot dem som inte kunnat etablera sig i samhället. Äldre ställs mot nyanlända, som så snabbt som möjligt bör försvinna från landet.

Hemskt därför att det var så retoriskt skickligt. Åkesson har tidigare hämtat sympatier både från borgerligheten och arbetarklassen. Med folkhemsretoriken var det dags att rikta in sig på att vinna ytterligare ett antal röster hos LO-medlemmar, som har svårt att känna igen sig i en socialdemokrati och en fackföreningsrörelse som är hårt kringskurna av ett decennium i politisk kris och ett svagt parlamentariskt underlag i riksdagen.

Eftersom jag föddes strax efter kriget läste jag som ung ofta böcker om nazisternas frammarsch och om hur stora delar av det tyska folket deltagit i eller i tysthet understött det fruktansvärda folkmord som ägde rum på judar, romer och oliktänkande. Jag försökte, men hade svårt att ta till mig, hur det nationalsocialistiska partiet kunde få många att ställa upp på den öppna utrensningen och deportationen av människor utan att protestera.

En som fick mig att förstå de psykologiska drivkrafterna bakom denna folkpsykos var en äldre dam, som jag var inneboende hos i Tyskland under 1960-talet. Hon hade vuxit upp i ett land i ekonomisk kris med en framväxande nationalsocialism som lovade arbete och en bättre värld. Trots att resultatet blev krig och ett land i ruiner stod den gamla damen också på 1960-talet kvar sina sympatier för nationalsocialismen.

Det är detta som gör mig så skrämd, då jag lyssnar på Åkessons tal i Almedalen 2017. Sverigedemokraterna spelar på exakt samma strängar som 30-talets nationalsocialism gjorde. Precis som då tycks alla andra etablerade partier bortse från kraften i den underliggande masspsykos som Åkesson driver fram – med löften om guld och gröna skogar. utan finansiering och utan att bli avkrävd några svar på vilka konsekvenserna kommer att bli för dem som inte får plats i det Sverigedemokratiska folkhemmet.

Share