Peking University 26 okt 1998b

I slutet av 1990-talet var jag rätt mycket i Kina. Besökte flera företag i Shenzhen-provinsen – en del hade jag blivit inbjuden till, andra besökte jag oannonserat. Jag hade kontakt med den enda tillåtna fackföreningsorganet ACFTU (som egentligen inte är en fackförening utan statens förlängda arm på arbetsplatserna). Jag träffade också företrädare för den officiella kinesiska arbetsgivarorganisationen samt flera politiker, tjänstemän och forskare.

Jag medverkade bland annat vid några internationella seminarier anordnade av Asian Monitor Research Center i Hong Kong i samarbete med olika universitet och den kinesiska fackföreningsrörelsens egen högskola. Ett av dessa seminarier ägde rum på Peking-universitetets juridiska fakultet, som medverkat i framtagningen av landets arbetsrättsliga lagstiftning. Det var ett internationellt seminarium där olika arbetsrättsliga modeller från hela världen presenterades.

Mitt eget föredrag, som handlade om skillnaden mellan svensk och kinesisk arbetsrätt, organisation och representation, blev föremål för en hel del diskussion mellan de kinesiska juristerna och företrädarna för ACFTU. En äldre ärevördig professor från People’s University (det universitet, där funktionärer i Kommunistpartiet skolas – också där har jag föreläst) hävdade att jag hade fel beträffande fackets ställning i Kina, men fick mothugg från AFTCU’s representant, som ansåg att min bild var helt korrekt. Professorerna från  Peking University satt först tysta, men en efter en lade sig så småningom i debatten och bekräftade den bild jag givit i mitt föredrag och min artikel.

Här kan du ladda hem den artikel jag presenterade vid seminariet.

[wpdm_file id=6]

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.