Skärmbild ANALYS Nr 1
Sverige, som tidigare hade Europas billigaste el, till gagn för såväl industri som hushåll har idag ett elpris som ligger nära det europeiska genomsnittet. Tyskland och andra länder på den europeiska kontinenten har samtidigt närmat sig genomsnittet från andra hållet. Tyskland och Sverige har blivit likvärdiga alternativ när det gäller lokalisering av elintensiv industri.
Det är innehållet i det första numret av den nya skriftserien ANALYS. I serien behandlas frågor som påverkar Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Frågor som infrastruktur, bostadsbyggande, miljö och energi, näringsliv, export och forskning tas upp. Även frågor som välfärd, demografi och demokrati kommer att beröras.
Detta nummer av ANALYS heter Sveriges låga elpriser ett minne blott och behandlar de svenska elprisernas utveckling från 1995 fram till idag. En jämförelse görs med prisutvecklingen i 14 europeiska länder. Jämförelsen visar att varit en av de stora förlorarna på den utjämning som skett av de europeiska elpriserna.
Skriften mynnar ut i krav på en översyn av den svenska energipolitiken och inte minst statens roll i ägandet och styrningen av elmarknaden.
Skriften kan laddas hem här:
[wpdm_file id=55]

Share