Omslag Vägar
Detta är den andra skriften i Flexicurity ANALYS serie om infrastrukturfrågor mm. Den här gången handlar det om investeringar i väginfrastruktur.

En jämförelse mellan olika europeiska länder visar att Sverige är ett av de länder som under lång tid investerat minst i väginfrastruktur. Samtidigt är Sverige ett av de länder vars befolkning växer snabbast. Det skapar problem, inte minst i storstadsregionerna.

Den ökande trafiken på våra vägar orsakas inte bara av en växande befolkning och fler personbilar. Den viktigaste orsaken till den ökade trafiken är att lastbilstrafiken ökar mycket snabbt. Detta beror på många olika faktorer, men viktigast är att järnvägen fungerar för dåligt för att utgöra ett attraktivt alternativ. Lastbilstrafiken är dess¬utom starkt subventionerad genom låga skatter och en konkurrenspolitik som står i strid mot EUs regler.

Eftersom infrastrukturfrågorna i så hög grad påverkar Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning bör de skötas på en politisk toppnivå – allrahelst blocköverskridande.

Du kan ladda ned hela skriften här:

[wpdm_file id=56]

Share