Bild från Algots eller Eiser i Borås, februari 1978 (SVT)
I ljuset av den pågående krisen i den grekiska ekonomin finns det skäl att påminna om att Sverige för inte så länge sedan hade en alldeles egen ekonomisk kris. Att döma av inlägg i en offentliga debatten börjar minnet av vad som hände med den svenska ekonomin under 1900-talet fram till och med 1990-talskrisen blekna. Därför publicerar jag på nytt min uppsats ”Den svenska strukturomvandlingen under 1900-talet”. Den återgavs först i min bok ”Agenda för Sverige”, som kom ut på Ekerlids förlag 2010.

Detta är en berättelse om hur vi från och med 1970-talet grundlade många av de ekonomiska problem som Sverige idag brottas med. Den fulla sysselsättning som varade fram till 1990 var till stor del skapad med hjälp av inflatoriska löneökningar, ständigt återkommande devalveringar och en ökande förtidspensionering. 1990 stod det klart att Sverige inte längre kunde hålla fast vid denna konstgjorda ekonomiska politik. Straffet blev en djupgående kris, där sysselsättningen sjönk från 87 till 75 procent. Detta ledde i sin tur till ett växande budgetunderskott och omfattande ingrepp i skatte- och välfärdssystemen.

Här kan du ladda hem uppsatsen:

Om du vill köpa boken ”Agenda för Sverige” (150 kronor plus frakt) – skriv en rad till jan.edling@flexicurity.se

Share