SVERIGES_RIKSDAGSHUSJag blev inbjuden att medverka som gäst i Näringsdepartementets Innovationsblogg. Här är mitt inlägg från den 20 mars 2012.

Innovationspolitik är för mig så mycket mer än att en forskare vid ett av landets universitet med hjälp av ett holdingbolag och ett innovationskontor lyckats förverkliga sin dröm att leva gott resten av livet genom att sälja ett bolag till Microsoft utan att ett enda jobb skapats i Sverige.

För mig handlar innovationspolitiken också om hur vi kan skapa en grogrund för att globala företag ska finna att Sverige är en spännande utvecklingsmiljö för nya varor och tjänster som ska säljas över hela världen. Men hur spännande är Sverige, som i tre decennier har investerat mindre i transportinfrastruktur än motsvarande länder i Europa, där det knappast sker några investeringar i bostadsbyggande, där inga banbrytande genombrott skett inom läkemedelsforskning och -industri under de senaste 15 åren och där högskolestudenterna på de naturvetenskapliga institutionerna får ägna första året att läsa in gymnasiekursen i fysik, biologi eller matematik.

Efter en skarp kritik mot den nuvarande innovationspolitiken ger jag i detta blogginlägg förslag på hur regeringskansliet (oberoende av regering) skulle kunna organisera innovationspolitiken så att fler departement än finansdepartementet blir delaktiga. Här föreslås att strategiska innovationsprogram genomförs inom olika branscher och kunskapsområden där Sveriges konkurrenskraft behöver stärkas.

Här kan du ladda ned mitt inlägg.

[wpdm_file id=28]

Share