LudditesSmashingLoomLarge

1779 bröt sig en man vid namn Ned Ludd in i en textilfabrik i Leicestershire i England för att förstöra två maskiner som användes för trikåstickning. Hans protest fick många efterföljare i dåtidens England. Mellan 1811 och 1816 svepte organiserade gäng av maskerade män runt i landet för att i King Ludd’s anda förstöra textilmaskiner, som man ansåg tog jobben från arbetarna.

Ludd trodde att mer rationella arbetsmetoder som skulle medföra att jobben försvann. Men inget är mer felaktigt. Tvärtom har omvandlingen av produktionen ständigt ökat vår samlade produktion (Bruttonationalprodukten – BNP). Bara under de senaste hundra åren har BNP mer än femdubblats samtidigt som levnadsstandarden har förbättrats.
Innovationer, ständigt förbättrade produktionsmetoder och kommunikationer har med-fört att priserna på olika varor kunnat sänkas så att vi inte bara konsumerar fem gånger mer av samma saker som för hundra år sedan utan får tillgång till ett mycket större ut-bud av nya varor och tjänster. Tåget trängde ut hästskjutsen, men fick i sin tur konkurrens av bilen och flyget. Brevet ersattes av e-post, den fasta telefonin av mobiltelefoner och Skype. Alltmer sofistikerade medicinska metoder leder till att vi lever allt längre. De äldre är friska längre, konsumerar varor och tjänster under lång tid innan det är dags för den vård och omsorg, som behövs i livets slutskede. Den alltmer avancerade produktionen kräver att vi utbildar oss längre än tidigare och att vi genomgår en ständig kompetensutveckling för att inte sorteras ut i arbetslivet.

Det är det här som kallas strukturomvandling – att det gamla ersätts med nytt och att det nya fordrar nya kunskaper. Men strukturomvandlingen är ingen lätt process. Gamla branscher slås ut när
de får konkurrens från länder med lägre lönekostnader. Branscher som klarar att rationalisera produktionen kan hålla sig kvar på marknaden, men med färre sysselsatta. Branscher som leder den teknologiska utvecklingen kan till och med öka antalet sysselsatta eftersom de kan attrahera en växande efterfrågan.
När företag läggs ned eller rationaliserar blir många människor arbetslösa. Deras kun-skaper blir föråldrade och efterfrågas inte mer. I ett väl fungerande samhälle ser man till att de arbetslösa får kompletterande utbildning så att de kan söka jobb i branscher som är på frammarsch. Ett väl fungerande samhälle har också en politik, som syftar till att förbereda ungdomar att utbilda sig så att de kan göra nytta i framtidens företag och offentliga myndigheter.

Tyvärr har samhället idag förlorat sin förmåga att hantera strukturomvandlingen. Många uppfattar detta som att jobben tagit slut. Budskapet till alla, som likt Ned Ludd i 1700-talets England utgått från att jobben är på väg att försvinna, är: Det är de inte! Våra utmaningar är enorma. Infrastruktur och bostäder behöver byggas ut. Gamla bostadsområden behöver byggas om för att bättre tillgodose klimatkrav och anständigt boende. De alltfler äldre utgör en gigantisk marknad för nya varor, tjänster, rekreation och till sist en humanitär vård och omsorg. Det behövs utbildning i alla livets skeden – inte en utbildning som lämnar människor utanför utan en inkluderande utbildning byggd på långtgående pedagogiska krav på anpassning till olika gruppers förutsättningar.

Det finns jobb för alla. Det gäller bara att organisera samhället så att alla kan få chansen att dra sitt strå till den samhälleliga stacken.

Läs mer i skriften Strukturomvandling och social integrering

Share