Forskning - till vilken nytta - omslagMitt sista jobb på VINNOVA var att hålla ihop projektet med att belysa hur Sverige kan bli bättre på forskning, entreprenörskap och innovationer. Det skedde i en intervjubok utgiven av Samhällsförlaget i samarbete med VINNOVA juni 2012. Tillsammans med Samhällsförlaget valde vi ut femton inflytelserika forskare, entreprenörer och företrädare för de företag som satsar mest på forskning i Sverige. Anna Karin Källén (redaktör) och Monica Renstig, båda från Samhällsförlaget var intervjuare och förläggare. Själv deltog jag i intervjuerna med Marcus Wallenberg och Ericssons chef Hans Vestberg. Jag skrev också de faktarutor som finns mellan intervjuerna.

Här kan du köpa boken Forskning – till vilken nytta?

Här är de 15 personer som intervjuats i boken.

Medverkande i Forskning - till vilken nytta

 

Share