Foto: Jan Edling
Foto: Jan Edling

I en artikel på DN debatt 30 juli 2015 tar jag upp de allt sämre resultaten i OECDs skolundersökning PISA. Det är inte i första hand den ökade flyktinginvandringen som ligger bakom detta utan decennier av obefintlig svensk integrationspolitik. I de 38 mest utsatta förorterna i Sverige är det nästan 30 procent som inte klarar att gå vidare från grundskola till gymnasium. 75 procent av de ungdomar det handlar om är inte nyanlända flyktingar utan barn födda i Sverige med föräldrar som fötts utomlands och som har dåligt fotfäste på den svenska arbetsmarknaden.

Så här avslutar jag min artikel:
Det är bra att Sverige håller öppet för olika slag av invandring. Det kan vi ha nytta av på olika sätt. Det gynnar den framtida demografiska utvecklingen. Det kan också gynna våra möjligheter till exportframgångar i invandrarnas ursprungsländer. Men vi kommer knappast att få tillgång till dessa fördelar om vi låser in våra invandrare i starkt segregerade förorter och sedan slänger nyckeln till det övriga Sverige. Därför måste integrationspolitiken komma att handla om annat än ”We shall overcome” (fp), ”det nya utanförskapet” (m som nyligen upptäckt problemet) eller ”snabbspår för välutbildade nyanlända syrier” (s). Först när vi lämnar slagorden och börjar diskutera verkligheten kanske vi har en möjlighet att skapa förståelse för en politik bortom den föraktfulla invandringspolitik som allt fler än (sd) håller på att lockas in i.

Här kan du läsa hela artikeln:
http://www.dn.se/debatt/repliker/en-obefintlig-integrationspolitik-bakom-daliga-skolresultat/

Share