RiskkapitalHar ni hört talas om ”den svenska paradoxen”. Den brukar syfta på att Sverige är bra på forskning och innovation, men att denna egenskap har svårt att resultera i att jobb skapas i Sverige. De stora företagen flyttar allt större delar av sin produktion och forskning till nya marknader. De innovativa entreprenörerna söker sig till marknader där kunderna och pengarna finns.
Regeringen har tillsatt ett innovationsråd med flera tunga statsråd och statsministern själv som ordförande. Inriktningen är bredare än att bara se till innovations- och näringsklimatet för enskilda entreprenörer.
I en artikel i affärstidningen Mitt i Skandinavien hävdar jag att det går att komma ur den onda cirkel som paradoxen utgör om man fokuserar på de utmaningar som Sverige står inför.
• Investeringar i bostäder, infrastruktur, klimat, skola, sjukvård och äldreomsorg är alla utmaningar som borde vara mycket intressanta för de större företagen och investerarna att vända blickarna mot Sverige.
• Men regeringen måste också utarbeta strategier för de små och medelstora företagen, universiteten och forskningsinstituten.
• Nyckelorden är samarbete och internationalisering. Dessutom är det hög tid att genomföra den decentralisering av kompetensförsörjning och andra viktiga samhällsfunktioner till en 7-8 konkurrenskraftiga regioner.

Nedan kan du läsa hela numret av Mitt i Skandinavien, som innehåller en rad intressanta artiklar inför det stora företagarmötet Affärsracet i Gislaved den 27-28 maj. http://www.affarsracet.se/affarsracett/magasin.html

Share