Debatten om integration handlar nästan bara om kriminalitet och hur lagar ska skärpas för att få bukt med narkotikahandel, gängbildningar och skjutningar. Ibland brukar politiker lägga till en brasklapp om att man också borde satsa på förebyggande insatser. Men okunskapen om vilka förebyggande insatser som behövs för att förebygga kriminalitet hos en liten grupp för att skapa trygghet i de utsatta förorterna är stor.

Den här lilla skriften är ett försök att visa vilken betydelse godkända betyg i skolan har. Särskilt svårt att klara skolan har förortsbarn som är födda i Sverige av en eller två utrikes födda föräldrar.

Att satsa på mer resurser till skolan är ett recept som de flesta politiker tar till för att framstå som handlingskraftiga. I den här skriften visar jag att grunden till att lyckas i skolan måste påbörjas redan i förskolan (en förskola där både barn och elever talar svenska). Jag tar upp de ökade krav samhället måste ställa på föräldrarna, särskilt den stora mängd kvinnor som varken arbetar eller studerar. Såväl förskola som skola måste ge alla barn den kulturella bredd som är nödvändig för att kunna växa upp i den svenska samhället.


Share