Behövs regioner - omslagTillväxt och utveckling diskuteras ofta ur ett nationellt eller ett lokalt perspektiv, men det behövs också institutioner där emellan som kan koppla ihop dessa nivåer och se till regionens behov.

I Reglabs första antologi (red Fredrik Rakar och Pontus Tallberg) fick jag uppdraget att skriva inledningskapitlet om tillväxtens regionala logik och behovet av att möta globaliseringen med starkare regioner som skapar konkurrenskraft genom att stödja näringsliv och akademi med bland annat kompetensförsörjning.

Boken tar också upp ett antal utvecklingsprojekt, där regioner spelat en avgörande roll:

– erfarenheterna av Skånes arbete med kompetensförsörjning,

– Norrbottens utveckling av e-hälsa som ett tillväxtområde,

– hur Region Dalarna omskapat krispaket till en modell för tillväxtpaket och

– hur rivalitet gett vika för samarbete i Östergötland.

– kulturen som tillväxtkraft i Småland

– regionen Steiermark i Österrike som genom klusterpolitik, nätverk och ett målmedvetet strategiskt arbete vänt en långvarig negativ trend.

Läs och ladda hem mitt inledningskapitel ”Tillväxtens regionala logik” här.

[wpdm_file id=26]

Ladda hem hela boken här.

[wpdm_file id=27]

Share