Min första artikel som gästkrönikör i GP handlar om hur många flyktingar man kan tränga ihop i redan fullsatta förorter utan att möjligheterna till integration försvåras – både för de nyanlända och de redan boende.

En fortsatt rätt att välja Eget Boende (EBO) innebär oerhörda samhällsekonomiska kostnader och den nuvarande lagen bör därför ersättas med en lag om Värdigt Eget Boende (VEBO) enligt den modell som Södertälje kommun föreslagit.

Det är viktigt att nu öka antalet bostäder och anläggningsboenden på orter med en bra arbetsmarknad.

Det är också angeläget att träffa en blocköverskridande överenskommelse om den framtida integrationspolitiken.

Share