Arbetsmarknadens frontlinje - omslagDen här skriften skrev jag som projektledare för en arbetsgrupp bestående av LOs tjänsteförbund. De förbund, som deltog var Hotell & Restaurang, Fastighets, Kommunal, Handelsanställda, Målarna, Transportarbetarna samt Musikerna.

Rapporten beskrev utvecklingen inom den privata tjänstesektorn och hade också till uppgift att öka sysselsättningen inom sektorn utan att det skulle få negativa effekter på ekonomin och sysselsättningen som helhet.

Här återges delar av rapportens analys och förslagsdel. De handlar dels om de teoretiska utgångspunkterna för sysselsättningspolitiken vid arbetsmarknadens yttersta frontlinje, som kännetecknas av låg utbildning, låga löner och svartarbete. Här återges också förbundens (och senare också LOs) ställningstaganden till offentliga subventioner till hushållsnära tjänster.

Här kan du ladda ned och läsa ett utdrag ur Arbetsmarknadens frontlinje.

[wpdm_file id=7]

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.