KOMPETENSUTVECKLING – EN NÖDVÄNDIGHET I DEN SNABBA STRUKTUROMVANDLINGEN

]Utbildning är en central faktor i sysselsättningspolitiken. Att ha låg grundutbildning innebär en stor risk för utanförskap. Särskilt utsatta är de som arbetar i branscher där produktiviteten är låg och där risken är stor att jobbet flyttar utomlands eller där rationaliseringar sätts in för att möta den globala konkurrensen. Vidareutbildning kan vara ett sätt att … Fortsätt läsa KOMPETENSUTVECKLING – EN NÖDVÄNDIGHET I DEN SNABBA STRUKTUROMVANDLINGEN

Share

EN OBEFINTLIG INTEGRATIONSPOLITIK BAKOM DÅLIGA SKOLRESULTAT

I en artikel på DN debatt 30 juli 2015 tar jag upp de allt sämre resultaten i OECDs skolundersökning PISA. Det är inte i första hand den ökade flyktinginvandringen som ligger bakom detta utan decennier av obefintlig svensk integrationspolitik. I de 38 mest utsatta förorterna i Sverige är det nästan 30 procent som inte klarar … Fortsätt läsa EN OBEFINTLIG INTEGRATIONSPOLITIK BAKOM DÅLIGA SKOLRESULTAT

Share

KONKURRENSKRAFT OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Den 24 april 2015 blev jag som ”integer ekonom” inbjuden till moderaternas arbetsgrupp för ekonomi och arbetsmarknad att tala över ämnet ”Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt”. Jag tackade ja eftersom moderaterna sagt att de håller på att ompröva sin politik. I min presentation tog jag upp en rad områden, där Sveriges konkurrenskraft håller på att försämras … Fortsätt läsa KONKURRENSKRAFT OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Share

SÅ HALVERAR VI SNABBT UNGAS ARBETSLÖSHET

Artikel publicerad i Aftonbladet 1 mars 2012. Ofta hör vi rop på åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten och det alltjämt stora utanförskapet, det vill säga människor som tvingas leva på a-kassa, socialförsäkringar och socialbidrag. Själv är jag övertygad om att ungdomsarbetslösheten på kort tid kan halveras efter danskt recept: - Kunskapslyft för lågutbildade. Ge arbetslösa … Fortsätt läsa SÅ HALVERAR VI SNABBT UNGAS ARBETSLÖSHET

Share

JOBBEN KOMMER OCH GÅR – TRYGGHETEN BESTÅR

Näringslivet, som skapar jobben, omstruktureras i en högre takt. Jobb försvinner, nya jobb kommer. Tryggheten i anställningen påverkas. Hur ska vi hantera det? I den här antologin, utgiven av Ekerlids förlag,  kan du läsa om hur elva inflytelserika och kunniga opinionsbildare, forskare och intellektuella resonerar kring tryggheten på svensk arbetsmarknad. I boken medverkar Alice Teodorescu, … Fortsätt läsa JOBBEN KOMMER OCH GÅR – TRYGGHETEN BESTÅR

Share