Livslångt lärande

FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD (Podd)

Har deltagit i ESF-rådets podd om framtidens arbetsmarknad tillsammans med Futurions VD Ann-Therese Enarsson. Anna Olin Kardell ledde vår diskussion. Allt går att höra i länken här.

Share

KOMPETENSUTVECKLING – EN NÖDVÄNDIGHET I DEN SNABBA STRUKTUROMVANDLINGEN

]KompetensutvecklingUtbildning är en central faktor i sysselsättningspolitiken. Att ha låg grundutbildning innebär en stor risk för utanförskap. Särskilt utsatta är de som arbetar i branscher där produktiviteten är låg och där risken är stor att jobbet flyttar utomlands eller där rationaliseringar sätts in för att möta den globala konkurrensen.

Vidareutbildning kan vara ett sätt att upprätthålla sin anställningsbarhet på en föränderlig arbetsmarknad. Tyvärr får de grupper som redan har lägst utbildning och som befinner sig i lösa anställningsformer sällan eller aldrig tillgång till personalutbildning. Minskad personalutbildning är en av de tydligaste varningssignalerna i nedläggningshotade företag.

Tyvärr finns idag inget heltäckande system för det livslånga lärandet.

Det mesta talar därför för att en kompetensförsäkring därför bör utformas som en obligatorisk socialförsäkring, där alla sysselsatta årligen samlar inkomstrelaterade kompetenspoäng i en särskild kompetensbank. Kompetensförsäkringen bör vara öppen också för egenföretagare, som vill spara till vidareutbildning. Systemet kan liknas vid ATP-systemet där alla obligatoriskt samlar poäng till sin framtida pension.

Om detta skriver jag här:

Share

KOMPETENSFÖRSÄKRING ÄR EN BRA MODELL

Kompetens, var god höj - omslagIntervjubok av Anna Danielsson och Bengt Rolfer, Unionen 2012

Jag har länge deltagit i debatten om kompetensutveckling i arbetslivet. I min bok Agenda för Sverige (Ekerlids 2010) förde jag fram idén om en obligatorisk kompetensförsäkring, som skulle omfatta alla och finansieras solidariskt. Men trots att behovet av kompetensutveckling ökat, de enklaste jobben försvunnit och konkurrensen om kunskap blivit alltmer intensiv händer väldigt lite.

I boken Kompetens. Var god höj! som är utgiven av Unionen 2012, intervjuas jag och en rad andra personer av Anna Öberg och Bengt Rolfer. De övriga är Eskil Wadensjö, Stockholms universitet, Lil Ljunggren Lönnberg, konsult, Jonas Olofsson, Malmö högskola, Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, Åsa Lindh, Svenska ESF-rådet, Anne Grönlund, Umeå universitet, Carl-Gustaf Leinar, Trygghetsrådet och Erik Mellander, IFAU. Boken innehåller också reportage från Danmark, Norge, Volvo och Tieto.

Här kan du läsa och ladda hem intervjun med mig.


Här kan du ladda hem hela boken.

 

Share