Ekonomisk historia

ÅREN MED REINFELDT 2006-14

Den här artikeln försöker visa strategin bakom regeringen Reinfeldts regeringsinnehav under åren 2006-14. Det var en väl genomtänkt strategi, som ledde till genomgripande förändringar i det svenska välfärdssystemet, migrationspolitiken, infrastrukturen, bostadsbyggandet och hela det politiska landskapet i Sverige. De förändringar som regeringen Reinfeldt genomförde kommer att ha betydande effekter under kommande decennier. Det gäller inte bara migrations- och integrationspolitiken utan hela det svenska välfärdssystemet.

Share

STRUKTUROMVANDLINGEN UNDER 1900-TALET

Bild från Algots eller Eiser i Borås, februari 1978 (SVT)
I ljuset av den pågående krisen i den grekiska ekonomin finns det skäl att påminna om att Sverige för inte så länge sedan hade en alldeles egen ekonomisk kris. Att döma av inlägg i en offentliga debatten börjar minnet av vad som hände med den svenska ekonomin under 1900-talet fram till och med 1990-talskrisen blekna. Därför publicerar jag på nytt min uppsats ”Den svenska strukturomvandlingen under 1900-talet”. Den återgavs först i min bok ”Agenda för Sverige”, som kom ut på Ekerlids förlag 2010.

Detta är en berättelse om hur vi från och med 1970-talet grundlade många av de ekonomiska problem som Sverige idag brottas med. Den fulla sysselsättning som varade fram till 1990 var till stor del skapad med hjälp av inflatoriska löneökningar, ständigt återkommande devalveringar och en ökande förtidspensionering. 1990 stod det klart att Sverige inte längre kunde hålla fast vid denna konstgjorda ekonomiska politik. Straffet blev en djupgående kris, där sysselsättningen sjönk från 87 till 75 procent. Detta ledde i sin tur till ett växande budgetunderskott och omfattande ingrepp i skatte- och välfärdssystemen.

Här kan du ladda hem uppsatsen:

Om du vill köpa boken ”Agenda för Sverige” (150 kronor plus frakt) – skriv en rad till jan.edling@flexicurity.se

Share

AGENDA FÖR SVERIGE

Agenda för Sverige - omslagSverige lider fortfarande av 1970-talets strukturkris och den stora 1990-tals­krisen. Ännu kvarstår problemen med att en femtedel av den arbetsföra befolkningen står utanför arbetsmarknaden.

Trots en växande export har Sveriges världsmarknadsandelar av exporten fallit snabbare än i de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer. Om den svenska exporten av varor och tjänster hade följt utvecklingen i dessa lnder hade exportvärdet varit ungefär 225 miljarder högre än idag. BNP skulle ha varit sju procent högre och sysselsättningen skulle ha legat på 84 procent i stället för 78 procent.

I min bok Agenda för Sverige (Ekerlids 2010) för jag fram ett stort antal förslag som syftar till att öka Sveriges konkurrenskraft, bland annat en näringspolitik, som inriktas på små och medelstora företag som vill växa med hjälp av ökad kunskap och export. Boken innehåller också förslag om en allmän, obligatorisk arbetslivsförsäkring, som ska avlösa dagens sjukförsäkring, förtidspenson och arbetslöshetsförsäkring. Här för också förslag fram om en obligatorisk kompetensförsäkring, som skulle omfatta alla och finansieras solidariskt.

Här kan du se en intervju med mig om boken i Utbildningsradions serie En bok – en  författare.

Här kan du köpa boken Agenda för Sverige.

Share