BEHOVET AV EN ÖVERSYN AV SOCIALFÖRSÄKRINGEN

Behovet av att reformera socialförsäkringssystemet har accentuerats av den ökade långtidsarbetslöshet som vi sett under åren 2007-19. År 2007 var det cirka 60 000 som hade en arbetslöshet som översteg 2 år och som i många fall kunde uppgå till över 7 år, endast med tillfälliga avbrott för subventionerade arbeten eller kortare kurser. Vid ingången … Fortsätt läsa BEHOVET AV EN ÖVERSYN AV SOCIALFÖRSÄKRINGEN

Share

Arbetsförmedlingen och Lagen om valfrihet (LOV)

Lagen om valfrihet (LOV) har hamnat i blåsväder, inte minst sedan (v), (m), (kd) och sd lovat att fälla regeringen om den används i arbetsmarknadspolitiken. Faktum är att den redan finns sedan några år tillbaka i form av åtgärden Stöd och matchning (STOM) som är en slags pilot till den nya arbetsmarknadspolitik som (s), (mp), … Fortsätt läsa Arbetsförmedlingen och Lagen om valfrihet (LOV)

Share

DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN UNDER TRE DECENNIER – MED UTBLICK MOT 2050

Den här rapporten har jag skrivit på uppdrag av den Svenska Europeiska Socialfonden (ESF-rådet). Det är en genomgång av den svenska arbetsmarknadspolitiken, men också andra faktorer som har påverkat sysselsättningen i Sverige under de senaste tre decennierna, till exempel export, utbildning och investeringar i bostäder och trafikinfrastruktur. Rapporten redogör också för dagens situation, där det … Fortsätt läsa DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN UNDER TRE DECENNIER – MED UTBLICK MOT 2050

Share