I en artikel i Expressen den 24 juli skriver jag tillsammans med Stefan Fölster, Ola Asplund, Annette Carnhede och Åsa Sohlman om hur utländska ingenjörer flyr Sverige. Det handlar främst om civilingenjörer och högskoleingenjörer inom elektroteknik, teknisk fysik och data.

Enligt diagrammet nedan har invandringen av utländska civilingenjörer i dessa ämnen ganska konstant legat på cirka 50 per år. Antalet utvandrade utländska ingenjörer med denna utbildning ökade däremot från 60 år 2001 till 465 år 2012. För varje invandrad civilingenjör som kommer till Sverige försvinner nästan 11 stycken härifrån.

In- och utvandring av utländska civilingenjörer 2001-12

Även bland ingenjörer som genomgått en kortare högskoleutbildning (tre år) är ökningen stor. 2012 invandrade 21 ingenjörer medan 204 utländska ingenjörer utvandrade. För varje invandrad högskoleingenjör som invandrade försvann nästan 10 stycken från Sverige. Sedan 2007 invandrar allt färre högskoleingenjörer.

In- och utvandring av utländska högskoleingenjörer 2001-12

Jag har tillsammans med flera andra tidigare medverkat i artiklar om hur vi i Sverige nonchalerar utländska utbildade ingenjörer och det behov som finns att uppgradera deras utländska kunskaper till svenska förhållanden. En ettårig utbildning som tidigare funnits i Uppsala och som gav 90 procent av alla som genomgått utbildningen jobb, lades ned. Ett öppet brev till arbetsmarknadsministern och en artikel på SVT Debatt ignorerades helt av ministern. Ingen har heller reagerat på vår senaste artikel i Expressen.

Jag måste tillstå att jag har svårt att förstå hur regeringen tänker när industrin skriker efter arbetskraft med ingenjörsutbildning och samtidigt så passivt ser på då utländska ingenjörer utvandrar. Jag blir bekymrad när jag ser att arbetsmarknadsministern inte ens bemöter tunga företrädare från såväl arbetsgivare och fack och från politikens olika schatteringar.

Det är ett väl känt faktum att ingenjörer är viktiga för näringslivets förnyelse och för sysselsättningen. Sveriges Ingenjörer gav för några år sedan ut en skrift, som visade vilka underverk som sker då företag anställer sin första ingenjör. I Danmark har man gått längre och subventionerar små och medelstora företag som anställer sin första akademiker (dvs även andra än ingenjörer räknas in). Bakom finns fakta som visar hur småföretag kan växa genom kompetens som leder till innovation och nya marknader. Resultatet blir att företagen senare får en ökad efterfrågan, något som sedan leder till fler anställningar.

Det tycks som om regeringen inte ser sambandet utan väljer att fortsätta sina kraftiga subventioner av näringar med låg produktivitet (t ex RUT, ROT och restaurangjobb) och en ”arbetsmarknadspolitik” där satsningen på uppehållande åtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden helt överskuggar såväl matchningsåtgärder som satsningar på jobb som skapar jobb (t ex till dem som står långt från arbetsmarknaden).

Här kan du läsa den senaste Expressenartikeln.

Här kan du läsa en tidigare artikel från SVT Debatt.

Share