Vinster i välfärden var en stridsfråga under socialdemokraternas kongress våren 2013. I den här artikeln i Dagens Industri säger jag att lösningen på problemen inte ligger i att förbjuda en viss sorts företag eller att förbjuda vinstuttag av en viss storlek.

Kommunala eller privata monopol är båda lika förkastliga, eftersom ingen av dem i längden kan leda till att verksamheten vare sig blir mer innovativ elller demokratiskt utvecklande.

Lösningen ligger i stället i att politiskt skapa starkare samband mellan medborgarnas önskemål om kvalitet i välfärden och de krav, som ställs på kommunala eller privata producenter att leverera den bästa skolan, vården eller omsorgen.

Detta skrev jag i en artikel i Dagens Industri den 4 april 2013.dagens_industri

[wpdm_file id=31]

Share