Style: "johan3"Artikel publicerad i SVT Debatt 27 februari 2013

Bristen på ingenjörer är så stor att svenska företag rekryterar från utlandet. Samtidigt finns i Uppsala en påbyggnadskurs för bland annat invandrade ingenjörer, som ger till mer än 90 procent av dem som gått utbildningen. På oklara grunder blockeras den fortfarande arbetsförmedlingen – arbetsmarknadsminister Hillevi Engström måste agera nu.

Den här artikeln undertecknades av mig och en rad namnkunniga personer från näringsliv och fack och från hela den politiska skalan. Något svar från arbetsmarknadsministern fick vi dock inte.

[wpdm_file id=30]

Share