Gå i kluster (Magasin Mitt i Skandinavien - Affärsracet Gnosjöregionen april 2013) halvArtikel publicerad i tidningen Mitt i Skandinavien, Affärsracet, Gnosjöregionen april 2013.

Företag söker nu nya former av samarbete för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Det här är några fördelar med att samarbeta:

– Det har blivit allt viktigare att söka sig uppåt i värdekedjan. Utländska konkurrenter har tagit hand om de enkla produkterna och det gäller att utveckla varor och tjänster med ett högre kunskapsinnehåll. Men innovationer och produktutveckling är dyrt. Därför är det en fördel om flera företag samverkar för att gemensamt finansiera sådana investeringar.

– Ett litet företag har ofta otillräckliga kunskaper om hur man säljer till nya utländska marknader. Även i detta fall kan det vara en fördel om företag samverkar.

– Små företag svarar ofta bara för en liten del av värdekedjan. På exportmarknaden måste man kunna erbjuda helhetslösningar, till exempel ett paket som omfattar allt från avfallshantering till förbränning inklusive transporter och eventuell slutförvaring av farliga ämnen. Genom att samverka horisontellt eller vertikalt i värdekedjan kan företag lättare vinna order på marknaden.

Läs hela artikeln här.

[wpdm_file id=33]

Share