Den här texten skrevs 1997, dvs ör 23 år sedan, mitt under 1990-talskrisen. Den avvisades av LOs ledning med motiveringen att fackets huvuduppgift är att arbeta för medlemmarnas intressen. Några mandat att arbeta för grupper utanför grupper utanför facket finns inte. Så här i efterhand kan man fråga sig hur mycket av den dåvarande LO-ledningens ställningstagande som ligger bakom den försvagning som skedde av det fackliga medlemskapet under följande år.

Share