Indelningskommitténs Karta_9mars 2016

Regionutredningens indelningskommitté har till regeringen överlämnat ett förslag till ny regionindelning för Sverige. Sex storregioner ska ersätta nuvarande länsindelning. Bra tycker jag. Detta är något jag propagerat och debatterat för under många år, alltsedan Ansvarskommittén utredde frågan sist.

Med all sannolikhet kommer också nuvarande förslag att debatteras. Det troliga är, precis som på Ansvarskommitténs tid, att debatten mestadels kommer att handla om hälso- och sjukvård, kanske också kollektivtrafikfrågor. Under senare år har även frågan om vem som ska ansvara för planering och styrning av bostadsbyggandet blivit allt viktigare, inte minst därför att dessa frågor visat sig vara mycket svåra att lösa i samarbetet mellan stat och kommuner.

Men den viktigaste frågan, som jag ser det, regioner som byggare av global konkurrenskraft har blivit alltför försummad i diskussionen. Därför publicerar jag på nytt min lilla skrift ”Tillväxtens regionala logik”. Den gavs ut för något år sedan, men känns fortfarande aktuell som argumentsamling för varför vi behöver storregioner.

Här kan du ladda hem min lilla skrift:

Här kan du ladda hem min artikel i Dagens Samhälle den 17 mars 2016:

 

Share