emu-omrostning-2003När jag funderat över utgången av Storbrittanisens Brexit-omröstning och Donald Trumps framgångar i det amerikanska presidentvalet har jag återvänt till en artikel jag själv skrev i Dagens Industri den 19 september 2003. Jag arbetade vid den tiden på LO och höll just på att studera hur antalet arbetslösa, förtidspensionerade och långtidssjukskrivna fördelade sig mellan landets kommuner.

Några dagar innan ägde en annan viktig folkomröstning rum i Sverige, den om Sveriges medlemskap i EMU. När jag studerade resultatet av omröstningen slog det mig att det fanns ett starkt samband mellan hur man röstat i olika kommuner och den sammanlagda arbetsmarknadsfrånvaron i mina undersökningar.

Redan vid denna tid kunde man tydligt se att vårt land är tudelat. Inte så mycket mellan stad och land utan mellan dem som haft förmånen att jobba i yrken och företag som utvecklas väl i en globaliserad värld och dem som drabbats av att samma värld lämnat dem utanför.

Jag har inte för vana att återpublicera artiklar jag skrev för 13 år sedan. Att jag nu gör det är ett uttryck för att vi redan 2003 kunde lära oss hur strukturomvandlingen slår hårt mot de grupper och orter som lämnas utanför utvecklingen. Sedan artikeln skrevs har det runnit mycket vatten under broarna. Redan vid den tiden började arbetsmarknadsutbildningen avvecklas, något som fortsatte under Alliansregeringen. Finanskrisen slog hårt mot den lågteknologiska tillverkningsindustrin när storföretagen omgrupperade sina styrkor och hittade nya underleverantörer på de globala marknaderna. Även viktiga delar av den mer avancerade tillverkningsindustrin  liksom forskning och utveckling minskade sin sysselsättning. Den här utvecklingen märks knappt i storstäderna, men pågår hela tiden i andra delar av Sverige.

Artikeln förebådar ett fenomen som vi sett växa fram i USA och Europa, nämligen en oro hos växande grupper som lämnats utanför den ekonomiska utvecklingen. En oro om jobben, om barnens framtidsutsikter, om välfärdsstatens möjligheter att leverera det som den fulla sysselsättningen klarade av. I Sverige, liksom i USA och Europa, tycks de etablerade partierna ha svårt att se och dra lärdom av vad som pågår. I stället skapas en grogrund för olika grupperingar i politikens ytterkanter att exploatera rädsla och att erbjuda quick-fixlösningar byggda på skapandet av motsättningar mellan olika samhällsgrupper.

Här kan du läsa min artikel från 2003.

Share