Lagen om valfrihet (LOV) har hamnat i blåsväder, inte minst sedan (v), (m), (kd) och sd lovat att fälla regeringen om den används i arbetsmarknadspolitiken. Faktum är att den redan finns sedan några år tillbaka i form av åtgärden Stöd och matchning (STOM) som är en slags pilot till den nya arbetsmarknadspolitik som (s), (mp), (c ) och (l) kommit överens om i Januariöverenskommelsen (punkt 18).

Jag har, med hjälp av arbetsförmedlingen, granskat resultatet av STOM under 2018 och tänker här presentera några huvudresultat.

Share